رکسی با افتخار در تولید محصول ایرانی و به منظور افزایش و حفظ سلامت حیوانات خانگی و کمک به سلامت آنها، تولید غذایی مرغوب، و با کیفیت برای سگ آغاز نموده است.