پتچی با مجموعه‌ای متشکل از متخصصان، کارشناسان و دامپزشکان و با جذب بیش ازهفتاد هزار کاربر موفق شده‌ است برند پتچی را به هویتی تبدیل کند که تضمین‌کننده‌ی آسایش حیوانات خانگی و خدمات کاملی برای آن‌ها است. پتچی در زمینه تولید غذای حیوانات خانگی با استفاده ازتجربه چندین ساله کوشیده است با بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه، غذای مناسبی را برای حیوانات خانگی فراهم کند. تولیدات پتچی شامل طیف متنوعی از غذای خشک برای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی و لوازم جانبی است.