مئو یک محصول با کیفیت که فعالیت خود را در حوضه غذاهای حیوانات خانگی آغاز نمود و تاکنون موفق به تولید محصولاتی همچون غذای خشک ، کنسرو ، پوچ نموده است.