گروه بین‌المللی هپی‌پت در سال 1390 با رویکرد حمایت از حیوانات خانگی؛ تولید و ارائه بهترین‌ها در زمینه اسباب‌بازی، غذا و موارد بهداشتی مرتبط، با شعار خانه ما، بهشت حیوانات در ایران شروع به فعالیت کرد و هرساله به تنوع محصولات خود •Pamperd •Special •Beloved •Helthy •Perfect •Happy Pet Group •Oshkia که شامل برندهای زیرمجموعه گروه بین‌المللی هپی‌پت می‌باشند افزود و نیز در بخش برندهای اروپایی همچون •Flatazor •Fitmin •Plaisir •Mitonne •Diana •Biogance •Plouf •Dibaq •Les Filous به صورت توزیع گسترده از لحاظ کیفیت و کارایی به کلیه کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی، داروخانه‌ها و پت‌شاپ‌ها توسعه داد.