دکتر کت فعالیت خود را در حوضه ملزومات نگهداری حیوانات خانگی آغاز نمود و تاکنون موفق به تولید و بومی‌سازی محصولاتی همچون خاک بستر گربه نموده است.