لیست مراکز خدماتی و دامپزشکی استان خوزستان

سامانه خدمات حیوانات خانگی سبدنو دارای دایرکتوری جامع و کاملی از لیست تمامی مراکز خدماتی حیوانات خانگی اعم از سگ ، گربه ، پرندگان ، خوکچه و ... در تمامی شهر های خوزستان می باشد. صاحبان پت می توانند به راحتی نزدیک ترین مرکز خدماتی حیوانات خانگی را در اطراف خود یافته و اطلاعات کاملی از خدمات مراکز، ساعات کاری، آدرس، شماره تماس و شبکه های اجتماعی آنها بدست آورند .

کلینیک و دامپزشکان ژیوار

خدمات دامپزشگی :

خدمات آرایشگاه حیوانات خانگی :

ساعت کاری :

کلینیک و دامپزشکان ابوریحان

خدمات دامپزشگی :

خدمات آرایشگاه حیوانات خانگی :

ساعت کاری :